Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Τιδιτηνη

Xml ид: Tiditene
Име (Гр): Τιδιτηνη
Име (Ен): Tiditene
Име (Бг): Тидитийска
Вид: Local
Вж. също: Hera
Въведен: authority