Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Μήτηρ Θεῶν

Xml ид: Mater
Име (Гр): Μήτηρ Θεῶν
Име (Ен): Mater deorum
Вид: Eastern
Въведен: authority