Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Μίθρας

Xml ид: Mithra
Име (Гр): Μίθρας
Име (Ен): Mithra
Име (Бг): Митра
Вид: Eastern
Въведен: authority