Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Αθυπαρηνος

Xml ид: Athyparenus
Име (Гр): Αθυπαρηνος
Име (Ен): Athyparenus
Име (Бг): Атипарски
Вид: Local
Вж. също: Zeus
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1927
Място на намиране: София
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Κυρίῳ Σαβαζίῳ Αθυπαρηνῳ Αὐρήλιος Διζας Λουκίου ἱερεὺς ἀνέστησεν ἐκξ (!)...
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза