Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Δερζαλας

Xml ид: Derzalas
Име (Гр): Δερζαλας
Име (Ен): Derzalas
Име (Бг): Дерзала
Вид: Local
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза