Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, εὐχὴν

Дума: εὐχή
Форма: εὐχὴν
Език: grc
Въведен: epidoc xml