Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, θειοτάτου

Дума: θεῖος
Форма: θειοτάτου
Език: grc
Въведен: epidoc xml