Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, δεδόσθαι

Дума: δίδωμι
Форма: δεδόσθαι
Език: grc
Въведен: epidoc xml