Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἑαυτοῦ

Дума: ἑαυτοῦ
Форма: ἑαυτοῦ
Език: grc
Въведен: epidoc xml