Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, θειότατον

Дума: θεῖος
Форма: θειότατον
Език: grc
Въведен: epidoc xml