Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐσεβεῖ

Дума: εὐσεβής
Форма: Εὐσεβεῖ
Език: grc
Въведен: epidoc xml