Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, δικαίως

Дума: δικαίως
Форма: δικαίως
Език: grc
Въведен: epidoc xml