Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἄριστον

Дума: ἄριστος
Форма: ἄριστον
Език: grc
Въведен: epidoc xml