Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἀνέθε

Форма: ἀνέθε
Език: grc
Въведен: epidoc xml