Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἀνέθηκαν

Форма: ἀνέθηκαν
Език: grc
Въведен: epidoc xml