Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, τέχνη

Дума: τέχνη
Форма: τέχνη
Език: grc
Въведен: epidoc xml