Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἀνέθηκα

Форма: ἀνέθηκα
Език: grc
Въведен: epidoc xml