Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, φύσας

Дума: φύω
Форма: φύσας
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1022
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Πυνθάνῃ, ὦ παροδεῖτα, τί τοὔνομαι ἢ τίς ὁ φύσας; μάνθανε πάντα...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих