Преглед Думи форма, ὅπλων

Дума: ὅπλον
Форма: ὅπλων
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_5407_new
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον ἡγεμονεύσαντα τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза