Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, πατέρα

Дума: πατήρ
Форма: πατέρα
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : AE1382
Автор: Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ων Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας φυλὴ...
Жанр на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза