Преглед Думи форма, δούλοις

Дума: δοῦλος
Форма: δούλοις
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Автор: Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в стих