Преглед Думи форма, ὄλεθρον

Дума: ὄλεθρος
Форма: ὄλεθρον
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_0920
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ω ο Φοίβῳ μαντ καὶ γάρ μοι δῶρον ἐχαρείσατο μαντοσυνάων, ὥσπερ...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - в стих