Преглед Думи форма, εὐχαριστήριον

Форма: εὐχαριστήριον
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_5163
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Място на намиране: Голямо Пещене
Надпис : Κύιντος Γερμανοῦ εὐχαριστήριον ἔθηκεν.
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза