Преглед Думи форма, κάστρων

Дума: κάστρα
Форма: κάστρων
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1558
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: неизвестен
Място на намиране: Ковач
Надпис : Ἀγαθῆι τύχη[ι]. ΜηΠτέρα κάστρων Ἰουλίαν Δόμναν σεβαστὴν ἡ πτόλις ἐπὶ συνλιαρχίας Αὐρηλίου Δημητρίου...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза