Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, κωμαρχίας

Дума: κωμαρχία
Форма: κωμαρχίας
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1474
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Хисаря
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι κωμαρχίας Ειτριζηνης. κωμῆται Ειτπρριζηνοι καὶ κωμῆται Γειζαγηρηνοι καὶ κωμῆται...
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза