Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, εἰσορόων

Дума: εἰσοράω
Форма: εἰσορόων
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_0920
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ω ο Φοίβῳ μαντ καὶ γάρ μοι δῶρον ἐχαρείσατο μαντοσυνάων, ὥσπερ...
Категория на надписа: частен посветителен надпис - в стих