Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, ἐχαρείσατο

Форма: ἐχαρείσατο
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_0920
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
ω ο Φοίβῳ μαντ καὶ γάρ μοι δῶρον ἐχαρείσατο μαντοσυνάων, ὥσπερ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - в стих