Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, ἕτερον

Дума: ἕτερος
Форма: ἕτερον
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1007
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза