Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи форма, συνεργίῳ

Форма: συνεργίῳ
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Ягодово
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза