Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀντίπατρος Ἀπολλωνίου

Xml ид: AT002
Име (Гр): Ἀντίπατρος Ἀπολλωνίου
Име (Ен): Antipatrus son of Apollonius
Име (Бг): Антипатър, син на Аполон
Въведен: authority