Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σέξτος Φούρνιος Πουβλιανός

Xml ид: Furnius
Име (Гр): Σέξτος Φούρνιος Πουβλιανός
Име (Ен): Sextus Furnius Publianus
Име (Бг): Секст Фурний Публиан
От: 244
До: 247
Период: 244 - 247 `
Въведен: authority