Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀλέξανδρος Διλαηους

Xml ид: AT033
Име (Гр): Ἀλέξανδρος Διλαηους
Име (Ен): Alexander, son of Dilaes
Име (Бг): Александър, син на Дилаес
Въведен: authority