Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πομπονίου Μαγιανοῦ

Име (Гр): Πομπονίου Μαγιανοῦ
Въведен: epidoc xml