Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀλέξανδρος Διλαηους

Xml ид: AT033
Име (Гр): Ἀλέξανδρος Διλαηους
Въведен: epidoc xml