Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λούκιος Οὐεττέννιος Ἰουβένης

Xml ид: Vettius
Име (Гр): Λούκιος Οὐεττέννιος Ἰουβένης
Име (Ен): Lucius Vettennius Iuvenis
Име (Бг): Луций Ветений Ювенис
От: 238
До: 241
Период: 238-241
Въведен: authority