Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Γλαύκος Θάλλος

Xml ид: AT005
Име (Гр): Γλαύκος Θάλλος
Име (Ен): Glaucus Thallus
Въведен: authority