Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Ἄσπαρ

Xml ид: AT012
Име (Гр): Ἄσπαρ
Име (Ен): Aspar
Име (Бг): Аспар
Въведен: authority