Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Ἀκορνίωνα Διονυσίου

Xml ид: Akornion
Име (Гр): Ἀκορνίωνα Διονυσίου
Въведен: epidoc xml