Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ

Xml ид: AT009
Име (Гр): Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Горна Бешовица
Надпис : Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза