Преглед Потвърдени лица форма, Μουκιανὸς Δορζα

Xml ид: AT036
Име (Гр): Μουκιανὸς Δορζα
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Жанр на надписа: каталог на религиозно сдружение