Преглед Потвърдени лица форма, Λουκίου Οὐεττενίου Ἰουβένεως

Xml ид: Vettenius
Име (Гр): Λουκίου Οὐεττενίου Ἰουβένεως
Въведен: epidoc xml