Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Δημέ ας Ἀσκληπᾶ

Xml ид: DemeasAgoranomos
Име (Гр): Δημέ ας Ἀσκληπᾶ
Въведен: epidoc xml