Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης

Xml ид: AT049
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения