Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρηλίου Κοίντου Κοίντου

Xml ид: AT329
Име (Гр): Αὐρηλίου Κοίντου Κοίντου
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1565
Място на намиране: Стара Загора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Αὐτοκράτορα δεσπότην τῆς οἰκουμένης...
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза