Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Διζα Βρινκαζενεος Ἑρμοδώρου

Xml ид: AT309
Име (Гр): Διζα Βρινκαζενεος Ἑρμοδώρου
Въведен: epidoc xml