Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αὐρηλίῳ Ποσειδωνίῳ

Xml ид: AT006
Име (Гр): Αὐρηλίῳ Ποσειδωνίῳ
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1007
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза