Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου

Xml ид: AT027
Име (Гр): Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου
Име (Ен): Marcus Aurelius Eustochius Celer, son of Asclepiades
Име (Бг): Марк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиад
От: 235
До: 250
Период: 235 - 250
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1537
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Място на намиране: Братя Даскалови
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι Ζῆθος πραγματευτὴς Εὐστοχίου Κέλερος θρᾳκάρχου καὶ Κλαυδίας Ἀντίας Ἀσκληπιοδότης...
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза