Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед императори форма, Τιβέριος Ἰούλιος Καῖσαρ Αὔγουστος

Xml ид: Tiberius
Име (Гр): Τιβέριος Ἰούλιος Καῖσαρ Αὔγουστος
Име (Ен): Tiberius Iulius Caesar Augustus
Име (Бг): Тиберий Юлий Цезар Август
От: 14
До: 37
Период: 014 - 037
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : Tlmn4_0002
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Τιβερίῳ Καίσαρι θεῷ θεοῦ υἱῶι Σεβαστῷ καὶ τῇ πόλει Νεικόστρατος Περιγένου καὶ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис