Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед императори форма, Πόπλιος Λικίνιος Ἐγνάτιος Γαλλιηνός

Xml ид: Gallienus
Име (Гр): Πόπλιος Λικίνιος Ἐγνάτιος Γαλλιηνός
Име (Ен): Publius Licinius Egnatius Gallienus
Име (Бг): Публий Лициний Егнаций Галиен
От: 253
До: 268
Период: 253-268
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_5409
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν διασημότατον Μαρκιανόν, προτήκτορα τοῦ ἀνεικήτου δεσπότου ἡμῶν...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза