Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Αὐρήλιος Μουκιανός Δορζα

Xml ид: AT036
Име (Гр): Αὐρήλιος Μουκιανός Δορζα
Име (Ен): Aurelius Mucianus, son of Dorsas
Име (Бг): Аврелий Муциан, син на Дорзас
Въведен: authority