Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δισκοδουρατεραι

Име (Гр): Δισκοδουρατεραι
Име (Ен): Discoduraterae
Име (Бг): Дискодуратера
Координати: 43.02356, 25.368331
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216803
Въведен: authority