Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πόλιςἡΤραιανέων

Xml id: AugTr
Име (Гр): πόλιςἡΤραιανέων
Въведен: epidoc xml