Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τραιανέων

Xml id: AugTr
Име (Гр): Τραιανέων
Въведен: epidoc xml